برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《 تدوین چارچوبی برای استاد الهام بخش و کنشگر در آموزش عالی ایران》

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《 تدوین چارچوبی برای استاد الهام بخش و کنشگر در آموزش عالی ایران》

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه کرسی علمی-ترویجی با موضوع تدوین چارچوبی برای استاد الهام بخش و کنشگر در آموزش عالی ایران با ارائه دکتر سیروس قربانی  عضو هیات علمی دانشگاه اراک  و نقد آقایان دکتر ابراهیم اصلانی و دکتر سید محمد الحسینی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن دفاعیه دانشکده علوم‌انسانی برگزار گردید

 

 

آدرس کوتاه :