برگزاری کلاس مربیگری بسکتبال

برگزاری کلاس مربیگری بسکتبال


برگزاری کلاس مربیگری بسکتبال کلاس مربیگری بسکتبال درجه 3 با حضور 27نفر از دانشجویان پسر بمدت یک هفته در سالن ورزشی دانشگاه

برگزاری کلاس مربیگری بسکتبال

برگزاری کلاس مربیگری بسکتبال کلاس مربیگری بسکتبال درجه 3 با حضور 27نفر از دانشجویان پسر بمدت یک هفته در سالن ورزشی دانشگاه

برگزاری کلاس مربیگری بسکتبال

کلاس مربیگری بسکتبال درجه 3 با حضور 27نفر از دانشجویان پسر بمدت یک هفته در سالن ورزشی دانشگاه اراک برگزار می گردد.

بنا بر گزارش دکتر عباس صارمی مدیر تربیت بدنی دانشگاه اراک کلاس مربیگری توسط محمد صفا عبد محمدی از مربیان فدراسیون بسکتبال کشور تشکیل خواهد گردید. گزارش تصویر مراسم

آدرس کوتاه :