برگزیده شدن اثر پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه اراک در چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری شهرداری اصفهان

برگزیده شدن اثر پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه اراک در چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری شهرداری اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، اثر پژوهشی دکتر محمدرضا حسینی نسب، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه اراک در محوریت، روان سازی عبور و مرور شهری و حمل و نقل و ترافیک در چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری شهرداری اصفهان رتبه نخست را کسب کرد
دکتر حسینی نسب در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک اظهار کرد: یکی از مسائلی که همواره مدیران شهری با آن روبرو هستند مسئله برنامه ریزی توسعه زیرساخت های حمل و نقل است. این که از میان تعداد بسیاری پروژه های بالقوه حمل و نقل، با درنظرگرفتن محدودیت های مختلف فنی و بودجه‌ای، کدام اولویت بیشتری دارند و نیز چنانچه تصمیم به اجرای تعدادی از این پروژه ها گرفته شد برنامه زمانبندی آنها در افق برنامه ریزی مورد نظر چگونه باشد. این کلان مسئله از مسائل بسیار کاربردی و در عین حال پیچیده و چالش برانگیز می باشد.

وی در تشریح اهداف این طرح پژوهشی گفت: در این پژوهش که انجام آن نزدیک دو سال به طول انجامید، یک رویکرد جدید برای انتخاب و زمان بندی پروژه های زیربنایی حمل و نقل به صورت همزمان ارائه شده است. مسئله یاد شده با در نظر گرفتن اصول توسعه پایدار، در قالب یک مدل برنامه ریزی ریاضی دو سطحی مدل سازی شده و برای حل این مدل بسیار پیچیده، یک رویکرد حل دو مرحله ای ترکیبی ارائه شده است.
وی افزود: برای بررسی کارایی رویکرد پیشنهادی، شبکه حمل و نقل اصفهان به عنوان یک کلان شهر در نظر گرفته شده و ۳۱ پروژه احداث و تعریض خیابان در کنار ۱۲ پروژه احداث خطوط BRT برای یک افق برنامه ریزی ۱۰ ساله با استفاده از رویکرد پیشنهادی زمان بندی گردید و نتایج نیز در اختیار مدیران مربوطه در شهرداری اصفهان قرار گرفت.
شایان ذکر است از این پژوهش کاربردی یک مقاله لاتین استخراج گردید که در سال ۲۰۲۰ در مجلهSustainable Cities and Society به چاپ رسید.

چهارمین شهر پژوهی و اولین فن پژوهی شهرداری اصفهان، با هدف شبکه سازی و ارتباط با اندیشمندان، نخبگان شهری، سازمان ها، نهادها، مراکز تحقیقاتی وپژوهشی و همچنین بهره گیری از ظرفیتهای جامعه دانشگاهی با هدف هم افزایی علمی و بهره گیری از خرد جمعی در راستای تکمیل نمودن زنجیره علم، فناوری و نوآوری های شهری قدم برداشته است

 

آدرس کوتاه :