برگزیده شدن دانشگاه اراک در همکاری با محققان ایرانی مقیم خارج از کشور

برگزیده شدن دانشگاه اراک در همکاری با محققان ایرانی مقیم خارج از کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دانشگاه اراک به عنوان دانشگاه برتر در همکاری با محققان ایرانی مقیم خارج از کشور در سال 1400 برگزیده شد.

در مراسمی که به منظور تقدیر از مراکز برتر در همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در روز دوشنبه ۲۳ اسفند 1400برگزار شد، دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اهدای لوحی به سرپرست دانشگاه اراک، از این دانشگاه به دلیل فعالیت های برجسته در همکاری تحقیقاتی پژوهشی با محققان ایرانی خارج از کشور تقدیر به عمل آورد.

لازم به ذکر است دانشگاه اراک برای دومین سال متوالی در‌میان دانشگاه های برتر‌ کشور در این زمینه قرار گرفته است.