برگزیده شدن مقاله با عنوان اثر تائورین بر رگ‌زایی و تکوین فولیکولی در بافت تخمدان پیوندی موش، در بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

برگزیده شدن مقاله با عنوان اثر تائورین بر رگ‌زایی و تکوین فولیکولی در بافت تخمدان پیوندی موش، در بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، مقاله سپیده احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی-تکوینی تحت راهنمایی آقای دکتر سلیمانی عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی با عنوان اثر تائورین بر رگ‌زایی و تکوین فولیکولی در بافت تخمدان پیوندی موش، در بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران برگزیده شد.


احمدی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک اظهار کرد: این مقاله به اهمیت حفظ کیفیت بافت تخمدان پس از پیوند در بیماران سرطانی بهبود یافته می‌پردازد. اگرچه شیوع سرطان در زنان با سنین کمتر از 50 سال در سال‌های اخیر رو به افزایش می‌باشد، ولی نسبت مرگ‌ومیر به واسطه‌ی راه‌های درمانی پیشرفته و مدرن به‌ صورت چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است. چون این بیماران تحت شیمی‌درمانی یا اشعه‌درمانی قرار می‌گیرند با خطر از کار افتادن تخمدان‌ها و ناباروری مواجه می‌شوند. پیوند تخمدان که تکنیک مورد استفاده در مطالعه ما است یک روش امیدوارکننده برای حفظ باروری در بیماران سرطانی که تحت شیمی‌درمانی/ پرتودرمانی قرار می‌گیرند، می باشد، اما آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن که بدنبال پیوند تخمدان ایجاد می‌شود، ساختمان و عملکرد تخمدان‌های پیوندی را مختل و آن را با چالش‌های عظیمی روبرو می‌کند. آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن که به دلیل تأخیر در رگ‌زایی مجدد اتفاق می‌افتد باعث تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن و به دنبال آن التهاب و آپوپتوز در بافت تخمدان پیوندی می‌شود که در نهایت موجب آسیب به سلول‌های فولیکولی و کاهش تعداد فولیکول‌ها در تخمدان‌های پیوندی می‌گردد. در حال حاضر راه حل این مشکل توسط متخصصان باروری در جهان پیدا کردن روش‌های درمانی با کمک داروهایی است که بتواند موجب افزایش سرعت رگ‌زایی و کاهش استرس اکسیداتیو و پیامدهای نامطلوب آن در بافت تخمدان پیوندی در این بیماران گردد. ما در این پژوهش به صورت تجربی پیوند تخمدان را بر روی موش انجام دادیم و از تائورین به عنوان یک آنتی‌اکسیدان که دارای خاصیت آنتی‌آپوپتوزی، ضدالتهابی و رگ‌زایی نیز می‌باشد جهت کاهش آسیب‌های ایسکمی-ریپرفیوژن و در نهایت تکوین فولیکول‌ها و بهبود کیفیت بافت تخمدان پیوندی استفاده کردیم. نتایج پژوهش ما نشان داد که تیمار تائورین، رگ‌زایی را القاء می‌کند و منجر به کاهش آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن و بهبود فولیکولوژنز در تخمدان‌های پیوندی شده است.


شایان ذکر است که نتایج این مطالعه در قالب مقاله ISI به ژورنال European journal of pharmacology   (IF=3.263, Q1) ارسال شده است و مراحل نهایی پذیرش خود را طی می‌کند.

روابط عمومی دانشگاه اراک، ضمن آرزوی موفقیت برای تیم تحقیقاتی این طرح پژوهشی موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند متعال خواستار است.