برگزیده شدن کارمند دانشگاه اراک به عنوان همیار برگزیده طرح شاهد وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱

برگزیده شدن کارمند دانشگاه اراک به عنوان همیار برگزیده طرح شاهد وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، سرکارخانم مریم بهزادی نیا، کارشناس گروه امور شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک، به عنوان همیار برگزیده طرح شاهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ برگزیده شد.
در اولین همایش ملی تجلیل از معلمین  اساتید و همیاران طرح شاهد که در روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار گردید، با اهدای لوح مشترکی از جانب دکتر زلفی گل، وزیر علوم  تحقیقات و فناوری و دکتر قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از زحمات سرکار خانم بهزادی نیا در طرح شاهد تقدیر به عمل آمد.