بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در دانشگاه اراک برگزار می شود

بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در دانشگاه اراک برگزار می شود


دهم اردیبهشت ماه مصادف است با روز ملی خلیج همیشه فارس؛ نماد و سمبل استعمار و استکبار ستیزی در تاریخ ایران. شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به هویت فرهنگی و تاریخی ملت ایران، روز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز یعنی دهم اردیبهشت را به عنوان روز ملی خلیج فارس نام گذاری کرد.

بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در دانشگاه اراک برگزار می شود

دهم اردیبهشت ماه مصادف است با روز ملی خلیج همیشه فارس؛ نماد و سمبل استعمار و استکبار ستیزی در تاریخ ایران. شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به هویت فرهنگی و تاریخی ملت ایران، روز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز یعنی دهم اردیبهشت را به عنوان روز ملی خلیج فارس نام گذاری کرد.

بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در دانشگاه اراک برگزار می شود

دهم اردیبهشت ماه مصادف است با روز ملی خلیج همیشه فارس؛ نماد و سمبل استعمار و استکبار ستیزی در تاریخ ایران. شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به هویت فرهنگی و تاریخی ملت ایران، روز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز یعنی دهم اردیبهشت را به عنوان روز ملی خلیج  فارس نام گذاری کرد.

به همین مناسبت بزرگداشتی توسط مدیریت اجتماعی دانشگاه با همکاری بنیاد ایرانشناسی شعبه استان مرکزی و انجمن علمی تاریخ برگزار می شود. بزرگداشت مذکور با سخنرانی اساتید حوزه تاریخ ایران، ارائه مقالات دانشجویی، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی استانهای جنوبی، برگزاری نمایشگاه کتاب پیرامون خلیج فارس، قرائت سرود دسته جمعی دانشجویان در خصوص خلیج همیشه فارس، قرائت اشعار توسط شاعران، پخش نماهنگهای مرتبط با بزرگداشت و برنامه های متنوع دیگر با حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم برگزار خواهد شد.

 در همین راستا پیشنهادات دانشگاهیان عزیز در جهت غنای کمی و کیفی این مراسم ملی به مدیریت اجتماعی دانشگاه موجب امتنان خواهد بود. 

کد خبر:814-110

30 فروردین ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :