بهبود رتبه دانشگاه اراک و کسب رتبه ششم در رتبه بندی موسسات علمی و پژوهشی کشور بر اساس سرآمدان علمی ایران

بهبود رتبه دانشگاه اراک و کسب رتبه ششم در رتبه بندی موسسات علمی و پژوهشی کشور بر اساس سرآمدان علمی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  اراک، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در سال 1402 فهرست و رتبه بندی موسسات علمی و پژوهشی کشور را بر اساس امتیاز سرآمدان علمی ایران منتشر نمود. در این دوره دانشگاه اراک با کسب 4273 امتیاز موفق به کسب رتبه‌ی درخشان ششم کشور در میان کل دانشگاه های و موسسات علمی پژوهشی کشور گردید. در این دوره در مجموع 110 نفر از محققان کشور به عنوان سرآمد علمی کشور معرفی شدند که از دانشگاه اراک آقایان دکتر محمدیاسر معصومی و دکتر آبتین عبادی به ترتیب در رتبه های 17 و 19 کشور قرارگرفته اند. شایان ذکر است که در دوره قبلی در سال 1401 دانشگاه اراک با کسب امتیاز 645 رتبه بیست و یکم کشور را به خود اختصاص داده بود.

فهرست این رتبه بندی برای موسسات آموزش عالی و پزشکی کشور در سال 1402 که موفق به کسب رتبه سرآمدان علمی کشور شده اند به شرح زیر می‌باشد:

ردیف

موسسه

اعتبار علمی

تعداد سرآمد

1

دانشگاه تربیت مدرس

15840

3

2

دانشگاه صنعتی شریف

11287

15

3

پژوهشگاه دانش های بنیان

7569

7

4

دانشگاه تهران

7195

9

5

پژوهشگاه رنگ

5370

3

6

دانشگاه اراک

4273

2

7

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3467

1

8

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

3292

2

9

دانشگاه تبریز

2897

1

10

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2352

2

11

دانشگاه مراغه

2268

1

12

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2108

4

13

دانشگاه شیراز

1907

4

14

دانشگاه علم و صنعت ایران

1721

3

15

دانشگاه صنعتی اصفهان

1603

3

16

دانشگاه اصفهان

1557

3

17

دانشگاه یاسوج

1442

1

18

پژوهشگاه رویان

1440

4

19

دانشگاه کاشان

1364

1

20

دانشگاه زابل

1316

2

21

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

1223

1

22

دانشگاه زنجان

1216

2

23

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1182

2

24

دانشگاه رازی

1063

2

25

دانشگاه لرستان

972

1

26

دانشگاه بوعلی سینا

958

3

27

دانشگاه شهید بهشتی

934

3

28

دانشگاه فردوسی مشهد

909

1

29

دانشگاه صنعتی سهند

903

2

30

انستیتو پاستور ایران

774

1

31

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

712

2

32

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

638

1

33

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

595

2

34

دانشگاه حکیم سبزواری

489

1

35

دانشگاه یزد

454

1

36

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

429

1

37

موسسه آموزش عالی انرژی

422

1

38

پژوهشگاه صنعت نفت

336

1

39

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

331

1

40

دانشگاه شهید باهنر کرمان

324

1

41

دانشگاه دامغان

317

1

42

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

270

1

43

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

268

1

44

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

264

1

45

دانشگاه کردستان

227

1

46

دانشگاه محقق اردبیلی

197

1

47

دانشگاه گیلان

136

1

48

دانشگاه ایلام

130

1

49

دانشگاه شهید چمران

114

1