بهبود عملکرد فرآیند جداسازی مواد با شیوه سیکلون های نسل جدید

بهبود عملکرد فرآیند جداسازی مواد با شیوه سیکلون های نسل جدید

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر حامد صفی خانی، عضو هئیت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک، با همکاری محققین پسا دکتری دانشگاه اراک پژوهش اخیر خود به ارائه روشی نوین جهت بهبود عملکرد سیکلون های نسل جدید پرداختند

 . دکتر حامد صفی خانی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اراک در تشریح روش به کار گرفته شده افزود: سیکلون  دستگاهی برای جداسازی مواد مختلف است که در صنایع متنوعی مثل صنایع نفت، گاز، سیمان سازی، کشاورزی و نظیر آنها استفاده می شود. حدود ۵ سال هست که نسل جدیدی از سیکلون ها، با عملکردی مهندسی و کارآمدتر معرفی شده است.

وی افزود: تا کنون در رابطه با بحث گرمایش و سرمایش بدنه سیکلون های نسل جدید تحقیقات شاخصی در دنیا صورت نگرفته و در این پژوهش سعی شده است پنج پروفیل دمایی مختلف را بر بدنه سیکلون ها به صورت عددی اعمال و با استفاده از روش sfd مدلسازی عددی برای رسیدن به عملکرد مطلوب تر پروفیل ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سیکلون هایی که از پایین دارای گرمایش هستند نسبت به سیکلون هایی که کل دیواره یکنواخت گرم می شود عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. به عبارت دیگر با مصرف مقدار کمی انرژی و گرمایش می توان خروجی سیکلون ها را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید.

وی تصریح کرد: به طور کلی به کارگیری نتایج این تحقیق در صنایع داخل کشور و دنیا می تواند به کاهش قابل توجه مصرف انرژی بینجامد. نتایج حاصل از این تحقیق در مجله معتبر Advanced Powder technology در تقسیم بندی q1 به چاپ رسیده است.

 

آدرس کوتاه :