بهبود کیفی و کمی محصول پسته اثر مطلوب پژوهش کاربردی محقق دانشگاه اراک درکشاورزی

بهبود کیفی و کمی محصول پسته اثر مطلوب پژوهش کاربردی محقق دانشگاه اراک درکشاورزی


دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه علوم ومهندسی باغبانی دانشگاه اراک با همکاری چند مرکز تحقیقاتی ژنوتیپهای برتری را در جهت بهبود کیفیت و کمیت محصول پسته ارائه نمود.

بهبود کیفی و کمی محصول پسته اثر مطلوب پژوهش کاربردی محقق دانشگاه اراک درکشاورزی

دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه علوم ومهندسی باغبانی دانشگاه اراک با همکاری چند مرکز تحقیقاتی ژنوتیپهای برتری را در جهت بهبود کیفیت و کمیت محصول پسته ارائه نمود.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دانشگاه اراک در طی یک پروژه تحقیقاتی مشترک طرح جدیدی را پیرامون انتخاب ژنوتیپهای برتر پسته از نظر کمیت و کیفیت مغز ارائه کرد.
این پروژه تحقیقاتی که حاصل همکاری دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی شاهرود، مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان می باشد برای استفاده به باغداران پسته در سراسر کشور ارائه شده است.
در این مطالعه، نتاج به دست آمده از طریق تلاقیهای آزاد، مورد ارزیابیهای چندساله باغی از نظر صفات مهم و تجاری مانند وزن مغز، طعم مغز، درصد مغز، رنگ مغز و میزان خندانی قرار گرفت که در نهایت هشت ژنوتیپ برتر انتخاب شد و به مرحله ارائه رسید.

ثمره 9 سال تحقیق و پژوهش در باغ های پسته به بار نشست

 

دکتر علی خدیوی درمورد چگونگی انجام این طرح پژوهشی اظهار کرد:ما در این طرح پژوهشی تعدادی از گیاهانی را که حاصل گرده افشانی باز بودند به مدت چند سال مورد مطالعه قرار دادیم و آن دسته از صفات تجاری که برای مشتریان این محصول حائز اهمیت بودند را به طور گسترده بررسی کردیم. ژنوتیپ هایی که در نهایت انتخاب شدند، هم از نظر اندازه مغز و هم از نظر میزان خندانی و عدم پوکی گیاهان خوبی هستند و خوشبختانه با انتخاب نهایی گیاهان مذبور می توانیم در آینده آنها را در اختیار کشاورزان کل کشور قرار دهیم.

وی تصریح کرد: این طرح از زمان شروع کشت تا میوه دهی حدود 6 سال زمان برده است که با احتساب 3 سال آزمایش مزرعه ای این محصول می توان گفت کل طرح از ابتدای امر تا زمان انتخاب نهایی گیاهان 9 سال طول کشیده است.


شایان ذکر است که نتایج مطالعه حاضر در مجله معتبر JCR-Q1 به نام Scientia Horticulturae چاپ رسیده است.


کشور ایران با تولید بیش از 45 درصد پسته‏ دنیا مقام اول را دارا بوده و آمریکا و ترکیه در رتبه های بعدی می باشند. در حال حاضر سطح زیرکشت پسته در ایران بیش از 360 هزار هکتار بوده که استان کرمان با مجموع بیش از 270 هزار هکتار باغهای بارور و غیربارور 77 درصد محصول کل کشور را تولید کرده و به عنوان مهمترین منطقه پسته کاری ایران و دنیا محسوب می گردد. سایر استان های پسته خیز شامل یزد، خراسان، فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، اصفهان و قم می باشند که بیش از 900 هزار هکتار سطح زیرکشت باقیمانده را به خود اختصاص میدهند .

کیفیت محصول پسته بعد از اجرای ژنوتیپهای جدید پژوهشی دانشگاه اراک در تصویر زیر قابل مشاهده است:

آدرس کوتاه :