به منظور هماهنگی بیشتر در خصوص از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه های استان برگزار شد: نشست روسای دانشگاه‌های دولتی آموزش عالی استان مرکزی با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی

به منظور هماهنگی بیشتر در خصوص از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه های استان برگزار شد: نشست روسای دانشگاه‌های دولتی آموزش عالی استان مرکزی با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی

به منظور هماهنگی بیشتر در خصوص از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه های استان برگزار شد:
نشست روسای دانشگاه‌های دولتی آموزش عالی استان مرکزی با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، اولین نشست روسای دانشگاه‌های دولتی آموزش عالی استان مرکزی در سال ۱۴۰۱ با حضور ‏معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در روز دوشنبه ۱۵ فروردین برگزار شد. در این نشست که به منظور همفکری ‏و هماهنگی در خصوص از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه‌ها در سال جدید تشکیل شده بود، روسای دانشگاه های استان به بیان گزارشی از روند حضوری شدن آموزش ها و برخی مشکلات و موانع پیش رو از جمله تامین ظرفیت خوابگاه برای دانشجویان غیربومی پرداختند و تاکید نمودند با توجه به مزایای متعدد آموزش حضوری و در راستای بهبود کیفیت آموزش از حداکثر ظرفیت در دسترس برای تحقق این امر استفاده خواهند کرد.
نظری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، ضمن تاکید بر اهتمام ویژه دانشگاه ها برای از سرگیری آموزش حضوری، قول مساعدت و پیگیری برای رفع برخی مشکلات و نواقص موجود در این زمینه را داد.
همچنین آذری، مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی در این نشست ضمن اشاره به برخی اقدامات و پیگیری های انجام شده برای تسهیل آموزش حضوری در دانشگاه ها، پیشنهادهایی را برای رفع مشکلات باقیمانده در این زمینه ارائه داد.
لازم به ذکر است در این نشست که به میزبانی دانشگاه اراک به عنوان دانشگاه معین آموزش عالی استان مرکزی برگزار شد، روسا و نمایندگان ۸ دانشگاه اراک، صنعتی اراک، پیام نور، تفرش، فنی و حرفه ای، فرهنگیان، مرکز آموزش عالی محلات، و دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان مرکزی حضور داشتند.

آدرس کوتاه :