بیانیه هیات رییسه دانشگاه اراک در محکوم کردن اهانت نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام ص

بیانیه هیات رییسه دانشگاه اراک در محکوم کردن اهانت نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام ص

آدرس کوتاه :