بیست و چهارمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور

بیست و چهارمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور

به اطلاع می رساند که بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در روزهای پنج شنبه و جمعه 12 و 13 اردیبهشت ماه در دانشگاه اراک-دانشکده فنی برگزار خواهد شد. 

شرکت کنندگان جهت دریافت کارت آزمون روز چهارشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 9-12 به دفتر استعداد درخشان دانشگاه مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :