تازه های نشر دانشگاه اراک

تازه های نشر دانشگاه اراک

مدیریت نشر آثار علمی، یکی از وظایف حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است که با هدف انتشار نتایج پژوهش‌های اساتید و محققان و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان فارسی زبان فعالیت می کند.

پیشینه نشر کتاب در دانشگاه اراک به سال 1350 بازمی‌گردد و این فعالیت از آن زمان تاکنون در نهادهای مربوطه دانشگاه انجام گرفته است.

مدیریت نشر آثار علمی در اجرای مأموریت خود از دستاوردهای پژوهش و محصول قلم همکاران این دانشگاه و دیگر مراکز علمی و نهادهای دانشگاهی اعم از تألیف، ترجمه و تصحیح کتاب و نیز مقاله‌های تألیفی استقبال می‌کند.

به تازگی به همت اعضای هیات علمی و با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری کتب متعددی در زمینه های مختلف به چاپ رسیده است که به شرح ذیل می باشد.

 

آدرس کوتاه :