تاسیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه اراک

تاسیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه اراک


تاسیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه اراک بنا بر گزارش دکتر شعبانی مدیر اجتماعی دانشگاه اراک هدف از راه اندازی این کانون ایجاد تشکیلاتی در جهت ارتباط فارغ التحصیلان با دانشگاه بوده است. در همین راستا تشکیلاتی باعناوینی چون کانون، جامعه و یا انجمن در دانشگاههای کهنی چون تهران، تبریز،hمیرکبیر و... پا به عرصه وجود نهاد که خود در موفقیتهای سازمانی آنان نقش بسزایی داشته ست. امروزه بعضی از این تشکیلات دارای سابقه ای با بیش از نیم قرن فعالیت می باشند.

تاسیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه اراک

تاسیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه اراک بنا بر گزارش دکتر شعبانی مدیر اجتماعی دانشگاه اراک هدف از راه اندازی این کانون ایجاد تشکیلاتی در جهت ارتباط فارغ التحصیلان با دانشگاه بوده است. در همین راستا تشکیلاتی باعناوینی چون کانون، جامعه و یا انجمن در دانشگاههای کهنی چون تهران، تبریز،hمیرکبیر و... پا به عرصه وجود نهاد که خود در موفقیتهای سازمانی آنان نقش بسزایی داشته ست. امروزه بعضی از این تشکیلات دارای سابقه ای با بیش از نیم قرن فعالیت می باشند.

بنا بر گزارش دکتر شعبانی مدیر اجتماعی دانشگاه اراک هدف از راه اندازی این کانون ایجاد تشکیلاتی در جهت ارتباط فارغ التحصیلان با دانشگاه بوده است. در همین راستا تشکیلاتی باعناوینی چون کانون، جامعه و یا انجمن دانشگاههای کهنی چون تهران، تبریز،امیرکبیر و... پا به عرصه وجود نهاد که خود در موفقیتهای سازمانی آنان نقش بسزایی داشته است. امروزه بعضی از این تشکیلات دارای سابقه ای با بیش از نیم قرن فعالیت می اشند.

دکتر شعبانی در ادامه تاکید نمودند؛ دانشگاه اراک علیرغم عمر حدودا 45 ساله خود تا کنون نتوانسته است به این مهم دست بیابد که خود به دلایل متعددی باز می گردد. حال آن که به نظر می رسد تعامل پیوسته دانشگاه اراک با فارغ التحصیلان و استفاده از ظرفیتهای آنان -در ذیل تشکلی واحد و مشخص- میتوانست جایگاه بهتری را برای آن در بین دانشگاههای ایران رقم بزند. این مساله برای دانشگاهی که امروزه فارغ التحصیلان آن در جای جای ایران اسلامی و در مناصب و مدارج قابل توجه علمی، سیاسی، اداری، اقتصادی و فرهنگی قرار دارند، می توانست خود را بیشتر
به نمایش بگذارد.

مدیر اجتماعی دانشگاه اراک ضمن تشکر از همه عزیزانی که در سنوات قبل تلاشهایی در جهت تشکیل
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه اراک داشته و تجربیات ذیقیمت خویش را در اختیارمعاونت فرهنگی-اجتماعی قرار داده اند، اعلان نمود که این آرزوی دیرینه دانشگاهیان اراک بزودی تحقق خواهد یافت. در همین راستا به همت مسئولین و تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه، اقدامات خوبی صورت گرفته است که از جمله آنها می توان به تعیین
هیات موسس، طراحی سامانه کانون، استخراج اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه در چهار دهه گذشته، تهیه اساسنامه و.. اشاره کرد. ضمنا مدیریت اجتماعی دانشگاه در نظر دارد نخستین مجمع عمومی را جهت انتخاب هیئت مدیره «کانون فارغ التحصیلان دانشگاه اراک»،همزمان با برگزاری همایش ملی استاد دکتر قریب و در اواخر شهریورماه سال جاری برگزار نماید.

کد خبر :888-110

14 شهریورماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :