اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

تألیف کتاب توسط جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی

تألیف کتاب توسط جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی

تألیف کتاب توسط جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی

جناب آقای دکتر  علیرضا بهرامی معاون محترم دانشجویی دانشگاه اراک و عضو محترم هیات علمی گروه تربیت بدنب و علوم ورزشی با کمک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  اقدام به انتشار 2 جلد کتاب نمودند که در نمایشگاه کتاب تهران  اردیبهشت ماه سال 1395 ارائه شد. کتب مورد نظر به مدت 5 دقیقه از طریق رادیو ورزش در هفته کتاب معرفی گردید.

عنوان کتاب

مولفان

مترجمان

جنبه های روانی-اجتماعی ورزش رقابتی کودکان و نوجوانان

دکتر علیرضا بهرامی

 

ماهیت روانشناسی ورزشی

کوستاس آی کاراگئورگیس، پیتر سی تری

دکتر مهدی شهبازی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  دکتر علیرضا بهرامی عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به جناب آقای دکتر بهرامی و تمامی تلاشگران این عرصه آرزوی موفقیت های بیشتر را از درگاه خداوند متعال خواستار است.


دانشکده ها

ویدیو ها