اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

تبدیل وضعیت استخدامی 28 نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه اراک

تبدیل وضعیت استخدامی 28 نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ تبدیل وضعیت 28 نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه اراک به استناد ماده 30 بخشنامه شماره 200/93/9757 مورخ 93/7/19، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه اراک امیدوار است با کمک خداوند متعال این اقدام برای دانشگاه و خود این عزیزان مایه خیر و برکت باشد.

لینک نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


دانشکده ها

ویدیو ها