تجلیل از حسابداران دانشگاه اراک به مناسبت روز حسابدار

تجلیل از حسابداران دانشگاه اراک به مناسبت روز حسابدار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، به بهانه ۱۵ آذر ماه روز تکریم حسابدار و به پاس ارج نهادن زحمات بی شائبه همکاران حسابدار دانشگاه اراک، آیین تجلیل از حسابداران دانشگاه برگزار شد

آدرس کوتاه :