تجلیل از دانشگاه اراک به عنوان تنها دانشگاه واحد خدماتی سبز کشور

تجلیل از دانشگاه اراک به عنوان تنها دانشگاه واحد خدماتی سبز کشور


دانشگاه اراک از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان تنها دانشگاه واحد خدماتی سبز کشور معرفی شد.

تجلیل از دانشگاه اراک به عنوان تنها دانشگاه واحد خدماتی سبز کشور

دانشگاه اراک از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان تنها دانشگاه واحد خدماتی سبز کشور معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در گردهمایی که به منظور قدردانی از مدیران واحدهای خدماتی پیشتاز در مدیریت سبز و در راستای کاهش و جلوگیری از صدمات زیست محیطی و با حضور مهندس زنگنه، وزیر نفت ودکتر کلانتری، رییس سازمان حفاظت ازمحیط زیست کشور انجام پذیرفت از دانشگاه اراک به عنوان تنها دانشگاه واحد خدمات سبز کشور تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم دکتر انصاری، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه اراک به عنوان نماینده دانشگاه اراک حضور یافتند و لوح تقدیر را از مسئولین حاضر در این مراسم دریافت نمودند.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت ارزنده را به خانواده دانشگاهیان دانشگاه اراک تبریک می گوید و از تلاش ها و زحمات حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی و سرکار خانم مرجانی کارشناس محترم مدیریت سبز و همچنین دکتر امیر انصاری کمال تشکر و قدردانی را دارد.

آدرس کوتاه :