تجمع اعتراضی کارکنان و اساتید دانشگاه اراک در محکومیت هتک حرمت قرآن کریم

گزارش تصویری

تجمع اعتراضی کارکنان و اساتید دانشگاه اراک در محکومیت هتک حرمت قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک جمعی از کارکنان و اساتید این دانشگاه با تجمع در یادمان شهید گمنام ، هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کردند.

آدرس کوتاه :