تجمع دانشگاهیان دانشگاه اراک در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

تجمع دانشگاهیان دانشگاه اراک در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک جمعی از اساتید،دانشجویان و کارکنان دانشگاه اراک در حمایت از کودکان مظلوم و بی دفاع فلسطین با حضور خود جوش خود در جوار مزار شهید گمنام جنایات رژیم منحوس و اشغالگر صهیونیستی را محکوم کردند.

در پایان بیانیه مشترک جمعی از دانشگاهیان دانشگاه اراک در محکومیت جنایات رژیم منحوس صهیونیستی قرائت شد.