تحقیقات پژوهشگران دانشگاه اراک در حوزه کووید ۱۹

در راستای کاربردی ساختن پایان نامه های دانشجویی:

تحقیقات پژوهشگران دانشگاه اراک در حوزه کووید ۱۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، پایان نامه های دانشجویی در رشته های مختلف دانشگاه اراک محوریت موضوع بیماری کرونا و راه های کمک به کنترل و درمان آن را یافته اند.

اخیرا جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " مدلسازی عددی و بهینه سازی دستگاه های اورژانسی دارورسان تنفسی نسل جدید " توسط آقای عرفان جباری به راهنمایی آقایان دکتر حامد صفی خانی و دکتر معین طاهری اعضای هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک و مشاوره آقای دکتر مرتضی یوسفی پژوهشگر پسا دکتری، برگزار گردید.


دکتر حامد صفی خانی استاد راهنمای این طرح پژوهشی در مورد نتایج حاصل از آن تصریح کرد: موضوع این پایان نامه کاملاً کاربردی و مرتبط با بیماری کوووید 19 می باشد و نتایج نهایی، مورد استفاده شرکت های ساخت تجهیزات تنفسی و تجهیزات مرتبط با بیماری کووید 19 قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در این پایان نامه معادلات پیچیده دوفازی گاز  - مایع با استفاده از روش لاگرانژی حل شده و در نهایت، هندسه بهینه که در آن بیشترین مقدار دارو به انتهای دستگاه تنفسی می رسد استخراج و معرفی شده است.

 

آدرس کوتاه :