تعداد ارجاعات اثرات پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه اراک به 3000 ارجاع رسید

بر اساس اعلام پایگاه اسکوپوس:

تعداد ارجاعات اثرات پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه اراک به 3000 ارجاع رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، تعداد ارجاعات پروفسور محمد سلیمان نژاد، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک به 3000 ارجاع رسید. بیشترین مقالات وی در زمینه فیزیک مولکولی، شیمی محاسباتی و شیمی کوانتوم می باشد.

تعداد این ارجاعات که توسط پایگاه اسکوپوس به ثبت  رسیده است، توسط مدیریت واحد پژوهش دانشگاه اراک گردآوری شده است.

تعداد ارجاعات مقالات یک شاخص کمی برای تعیین کیفیت و میزان اثر گذاری پژوهش به حساب می آید.

دکتر محمد سلیمان نژاد از سال 1382 مشغول به فعالیت های علمی و پژوهشی در دانشگاه اراک می باشد. وی تا کنون بیش از 200 مقاله ISI به چاپ رسانده است. 

آدرس کوتاه :