تغییر تاریخ امتحانات ترم جاری 4011

تغییر تاریخ امتحانات ترم جاری 4011

با توجه به این که کلاس های نیمسال جاری طبق تقویم آموزشی تا  14/10/1401  برقرار می باشد تاریخ امتحانات به 20/10  لغایت 4/11/1401  تغییر کرده است.

لازم به ذکر است با توجه به برگزاری آزمون سراسری در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 29 و 30/10/1401 ، امتحانات در روز چهارشنبه مورخ 28/10/1401 و پنجشنبه مورخ 29/10/1401 برگزار نخواهد شد.

 

آدرس کوتاه :