اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

تفاهم نامه مشترک ما بین دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشگاه اراک

تفاهم نامه مشترک ما بین دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشگاه اراک

 

تفاهم نامه مشترک بین مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

در راستای همکاری مشترک میان دانشگا های استان به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود و ظرفیتها و توانایی های علمی – پژوهشی دو طرف، تفاهم نامه همکاری دو جانبه ای ما بین مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک به نمایندگی آقای دکتر علی اصغر فرازی و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک به نمایندگی جناب آقای دکتر حسین صالحی ارجمند امضاء شد.

ماده 1) هدف تفاهم نامه:

هدف از تنظیم و اجرای تفاهم نامه ایجاد همکاری بین مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک در زمینه های علمی – پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه امکانات و اختیارات طرفین اعم از فنی، تولیدی، نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص آنان می باشد.

ماده2) موضوع تفاهم نامه:

 1. توسعه فعالیت های پژوهشی در زمینه تولید، فن آوری و کاربرد گیاهان دارویی و محصولات آن
 2. اجرای طرح های پژوهشی با سرمایه گزاری مشترک در قالب پروژه های پژوهشی متناسب با نیاز دوطرف
 3. تبادل تجربیات و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه مختلف بالینی، طب سنتی، بیوتکنولوژی، نانو بیوتکنولوژی، کشت سلولی، میکروبیولوژی و تولید محصولات کشاورزی ارگانیک و بومی بجای محصولات اصلاح ژنتیکی
 4. بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توانمندیهای فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباط بین المللی، فضای فزیکی و...........
 5. توسعه همکاری های مشترک در سطح استان مرکزی
 6. تلاش در جهت جذب اعتبارات مالی طرح های مشترک از منابع دیگر (بجز طرفین) که از آثار و نتایج طرح  منتفع خواهند شد
 7. برگزاری جلسات مشترک روسا و مدیران طرفین جهت تدوین سیاستهای کلی و همکاری مشترک و بررسی روند اجرائی طرح های مشترک
 8. برگزاری همایش ها و کارگاه های مشترک آموزشی در زمینه گیاهان دارویی، طب سنتی و سایر موارد مورد علاقه طرفین
 9. همکاری مشترک در برگزاری دوره های، کارگاه های پژوهشی و علمی – کاربردی کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه طب سنتی و گیاهان دارویی
 10. ترجمه وتالیف کتاب و مقالات پژوهشی و ترویجی و کتاب های مرتبط به صورت مشترک
 11. همکاری در سیستم اطلاع رسانی
 12. امکان بازدید از آزمایشگاه ها و واحد های علمی – پژوهشی طرفین برای ایجاد زمینه های همکاری مشترک
 13. تدوین مقررات اختصاصی یا پیش نویس عقد قراردادهای همکاری در مورد هر یک از موارد همکاری مشترک

 

ماده3) شیوه اجرایی:

- هر مورد همکاری با انعقاد قراردادهای جداگانه ای آغاز خواهد شد که در آن سهم هر یک از طرفین در اجراء تامین هزینه ها و بهره برداری از نتایج مشخص خواهد شد.

 

 

ماده4) مدت تفاهم نامه:

مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضاء پنج سال می باشد که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، اصلاح یا تغیرات اساسی در مفاد این تفاهم نامه با توافق نمایندگان طرفین انجام می شود.

-         ملاحظات:

1- در هنگام انقضای تفاهم نامه عدم تمدید آن، انجام کلیه تعهدات ناتمام توسط طرفین الزامی می باشد.

2- کلیه حقوق معنوی و مادی حاصله از اجرای این تفاهم نامه در اختیار دوطرف قرارداد می باشد.

این تفاهم نامه در چهار ماده و دو نسخه در تاریخ نهم تیر ماه سال جاری ما بین ریاست محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک و ریاست محترم مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک به امضاء رسید.


دانشکده ها

ویدیو ها