اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی شریف

تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی شریف

تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی شریف

در راستای همکاری مشترک و طرح تعاون میان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور و استفاده از امکانات دانشگاههای کشور برای توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی شریف با پیگیری های گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی مهندسی و مسئولین محترم دانشگاه به امضای روسای دو دانشگاه رسید. دکتر فردین نعمت زاده مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی عنوان کردند: بر اساس این تفاهم نامه دو دانشگاه علاقه مندی خود برای همکاری در زمینه های زیر اعلام نمودند.

همکاری در جذب و اجرای طرح های صنعتی صنایع استان مرکزی-

همکاری در طرح های تحقیقاتی و فرصت مطالعاتی اساتید

همکاری در پایان نامه ها و فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

همکاری در راه اندازی وتقویت دوره های تحصیلات تکمیلی

همکاری در رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی

تعهدات طرفین

طرفین بر اساس تفاهم نامه مشترک همکاری مطابق ضوابط و مقررات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  موارد زیر را  در دستور کار خود قرار می دهند:

الف: همکاری مشترک در طرح های تحقیقاتی و جذب و اجرای مشترک طرح های صنعتی.

ب: همکاری مشترک در ایجاد و انجام پروژه های صنعتی جدید و انتقال تکنولوژی به صنایع.

پ: همکاری در فرصت مطالعاتی اساتید تا سقف معین با پذیرش هزینه های طرح مطابق مقررات وزارت متبوع.

ت: همکاری در پایان نامه ها و فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

ث: همکاری مشترک در راه اندازی و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی از طریق تبادل استاد و دانشجو.

ج: همکاری و مشارکت در فراهم کردن امکانات برای دانشجویان در گذراندن دوره های کار آموزی در چارچوب ظرفیت های صنایع استان مرکزی و انجام بازدید های متقابل علمی و فرهنگی برای دانشجویان طرفین.

چ: مشارکت در برگزاری سمینارها، سمپوزیوم ها، نشست های علمی، میزگرد های مشترک ،کارگاههای آموزشی و نمایشگاهها به منظور تبادل اطلاعات و دستیابی به پیشرفت های جدید علمی و انتقال دانش و فناوری به داخل کشور.

ح: دعوت از اساتید برجسته طرفین برای انجام سخنرانی ها و ارائه کارگاههای آموزشی.

خ: بهره گیری از توانایی های طرفین جهت اجرای فعالیت های مشترک یا اختصاصی آموزشی و پژوهشی .

د: ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز به طرفین با اولویت .

ذ: ارائه  سمینارها، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز طرفین.

ر: انجام داوری، نظارت و بررسی پروژه های تحقیقاتی و صنعتی.

ز: مشاوره و همکاری در راه اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز طرفین.


دانشکده ها

ویدیو ها