اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و پژوهشگاه مواد و انرژی

تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و پژوهشگاه مواد و انرژی

تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و پژوهشگاه مواد و انرژی

در راستای همکاری مشترک موسسات آموزش عالی کشور و برای توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه اراک و پژوهشگاه مواد و انرژی با پیگیری های گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی مهندسی و مسئولین محترم دانشگاه به امضای روسای دو دانشگاه رسید. دکتر فردین نعمت زاده مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی عنوان کردند: بر اساس این تفاهم نامه، طرفین علاقه مندی خود را برای همکاری در زمینه های زیر اعلام نمودند.

الف: همکاری مشترک در طرح های تحقیقاتی، پروژه های صنعتی و انتقال تکنولوژی های جدید به صنایع کشور

ب: همکاری در فرصت مطالعاتی و ماموریت اساتید مطابق مقررات وزارت متبوع.

ت: همکاری در پایان نامه ها و فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی .

ث: همکاری مشترک در راه اندازی و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی از طریق تبادل استاد و دانشجو.

ج: مشارکت در برگزاری سمینارها، سمپوزیوم ها، نشست های علمی، میزگرد های مشترک ،کارگاههای آموزشی و نمایشگاهها به منظور تبادل اطلاعات و دستیابی به پیشرفت های جدید علمی و انتقال دانش و فناوری به داخل کشور.

چ: بهره گیری از توانایی های طرفین جهت اجرای فعالیت های مشترک یا اختصاصی آموزشی و پژوهشی .

د: ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز به طرفین با اولویت .

ذ: ارائه  سمینارها، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز طرفین.

ز: مشاوره و همکاری در راه اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز طرفین.


دانشکده ها

ویدیو ها