تقدیر از آقایان دکتر انصاری و دکتر محمدی قلعه نی در حاشیه جلسه هیات رئیسه دانشگاه

تقدیر از آقایان دکتر انصاری و دکتر محمدی قلعه نی در حاشیه جلسه هیات رئیسه دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک امروز مورخ 25 مهرماه در حاشیه جلسه هیات رئیسه دانشگاه از آقایان دکتر امیر انصاری عضو هیات علمی گروه محیط زیست و رئیس دانشکده کشاورزی به دلیل تلاش های ایشان در کسب جایزه ملی محیط زیست دانشگاه اراک در همایش بین المللی محیط زیست کشور و همچنین  از دکتر مهدی محمدی قلعه نی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب به دلیل برگزاری موفق همایش تخصصی آب و آینده  به عنوان دبیر اجرایی همایش از سوی رئیس دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

آدرس کوتاه :