تقدیر از دانش آموخته دانشگاه اراک به عنوان بانوی تاثیر گذار استان مرکزی

تقدیر از دانش آموخته دانشگاه اراک به عنوان بانوی تاثیر گذار استان مرکزی

 

در اولین کنگره استانی زنان تاثیر گذار که با حضور استاندار محترم استان مرکزی در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل استانداری مرکزی برگزار شد از سرکار خانم دکتر رضوان رحیمی دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه اراک به عنوان بانوی تاثیر گذار استان مرکزی، تقدیر به عمل آمد. روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به سرکار خانم دکتر رضوان رحیمی و خانواده  دانشگاه اراک تبریک گفته و توفیقات بیشتر را آرزو دارد.
آدرس کوتاه :