تقدیر از دکتر یاسر معصومی به جهت چاپ مقاله ارزشمند

تقدیر از دکتر یاسر معصومی به جهت چاپ مقاله ارزشمند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ چهاردهم تیرماه از سوی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه از آقای دکتر یاسر معصومی عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم پایه به واسطه چاپ مقاله با ضریب تاثیر 24.83 در مجله Coordination Chemistry Reviews تقدیر بعمل آمد.

 

 

 

آدرس کوتاه :