تقدیر از سرآمدان علمی کشور در نشست هیات رئیسه دانشگاه اراک

تقدیر از سرآمدان علمی کشور در نشست هیات رئیسه دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ در حاشیه نوزدهمین جلسه هیات رئیسه در سال 1401 از آقایان دکتر آبتین عبادی، عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی و دکتر محمدیاسر معصومی عضو هیات علمی گروه شیمی که به عنوان سرآمدان علمی کشور برگزیده شده اند تقدیر بعمل آمد.

لازم به ذکر است فدراسیون سرآمدان علمی ایران، از سال 1394 با هدف دستیابی کشور به مرجعیت علمی جهانی سالانه 100 سرآمد علمی را شناسایی و متناسب با اعتبار علمی از آنها حمایت می کند.

 

آدرس کوتاه :