تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه اراک

تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه اراک


25نفر از پژوهشگران برتر دانشگاه اراک تقدیر گردید مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر اعضاءهیات علمی دانشگاه اراک با حضور کلیه اساتید در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک برگزارگردید . دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه اراک اظهار داشتند ؛رشد علمی فقط به چاپ مقالات منتهی نمی شود ؛بلکه رشد علمی دارای پارامترهای متعددی است که یکی از آنها چاپ مقالات است . ایشان در زمینه جایگاه علمی ایران بیان داشتند...

تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه اراک

25نفر از پژوهشگران برتر دانشگاه اراک تقدیر گردید مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر اعضاءهیات علمی دانشگاه اراک با حضور کلیه اساتید در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک برگزارگردید . دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه اراک اظهار داشتند ؛رشد علمی فقط به چاپ مقالات منتهی نمی شود ؛بلکه رشد علمی دارای پارامترهای متعددی است که یکی از آنها چاپ مقالات است . ایشان در زمینه جایگاه علمی ایران بیان داشتند...

25نفر از پژوهشگران برتر دانشگاه اراک تقدیر گردید

مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر اعضای هیات علمی دانشگاه اراک با حضور کلیه اساتید در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک برگزار گردید .

دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک درجمع اعضای هیات علمی دانشگاه اراک اظهار داشتند؛ رشد علمی فقط به چاپ مقالات منتهی نمی شود؛ بلکه رشد علمی دارای پارامترهای متعددی است که یکی از آنها چاپ مقالات است .

ایشان در زمینه جایگاه علمی ایران بیان داشتند، جایگاه رشد علمی ایران  در سال 2011،  38/1درصد بوده که این نسبت در سال 2014 به 66/1 درصد رسیده که رشد قابل قبولی بوده است .

رئیس دانشگاه اراک رشدتولید مقالات علمی را گام نخست در توسعه علمی دانستند و در  ادامه تاکید نمودند  پیشرفت علمی باید در زندگی و اقتصاد و توسعه پایدار کشور خود را نشان بدهد .ایشان در جمع پژوهشگران و محققان دانشگاه اراک افزودند ؛عوامل  زمینه ساز توسعه که نقش اساسی در رشد و پیشرفت دارند؛عبارتند از

نیروی انسانی توانمند و با استعدادو دیگری تامین اعتبارات تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت پژوهش.

دکتر علیرضا فضلعلی معاون پژوهشی دانشگاه اراک در این نشست خاطر نشان کردند، بودجه پژوهشی ناچیز است و عدم تخصیص به موقع بودجه مشکلاتی را بوجود آورده که باعث کند شدن فعالیتها می شود.ایشان با بیان اینکه پژوهش هزینه بر است به عواملی از جمله به روز نبودن وسایل آزمایشگاهی ،پایین بودن سرعت اینترنت،دستیابی به پایگاههای اطلاعاتی ،ضعف  ارتباطات بین المللی اشاره کردند .

در پایان مراسم از بیست پنج نفر از محققان و پژوهشگران دانشکده ها در گروه های آموزشی با اهدای لوح تقدیر گردید.

کدخبر:927-110

7 دی ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :