تقدیر مسئولین دانشگاه از دکتر سلیمان نژاد

تقدیر مسئولین دانشگاه از دکتر سلیمان نژاد

با حضور مسئولین دانشگاه در دفتر آقای دکتر سلیمان نژاد از ایشان تقدیر به عمل آمد ایشان اولین عضو هیئت علمی دانشگاه اراک هستند که شاخص i۱۰-index ایشان به عدد ۱۰۰ رسیده است.شاخص i۱۰-index یکی از شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده تعداد مقالاتی است که حداقل ۱۰ مرتبه به آن‌ها ارجاع داده شده است و به عنوان یکی از بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی علمی پژوهش‌های انجام گرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

آدرس کوتاه :