تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد از عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه اراک

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد از عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه اراک


دکتر سید عباس صالحی به پاس ترجمه کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری دکتر حسین مستعان؛ از وی تقدیر به عمل آورد.

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد از عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه اراک

دکتر سید عباس صالحی به پاس ترجمه کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری دکتر حسین مستعان؛ از وی تقدیر به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ؛ دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دکتر حسین مستعان؛ عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک به پاس ترجمه کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری تقدیر به عمل آورد.

موضوع اصلی این کتاب بر پایه درسی است که در دانشگاه ایالتی اوهایو در برنامه مهندسی جوشکاری آن را از سال 1986 تدریس می شود. مباحث به گونه ای طرح ریزی شده است که مهندسان را با پیش نیازهای لازم برای فهم مفاهیم اساسی متالورژی جوشکاری و تفسیر شکست ها در اجزای جوشکاری شده مهیا می کند.
در این کتاب، به تشریح مکانیزم های شکست مربوط به شرایط ساخت یا شرایط سرویس پرداخته شده است. به علاوه، مکانیزم های شکست تشریح شده به ریزساختار مقاطع جوش مربوط شده و به عیوب غیرمتالورژیکی مانند ذوب ناقص، تخلخل، ملاحظات طراحی یا دیگر مباحث مربوط به طراحی و فرایند نمی پردازد. موضوعات ترک خوردن داغ، ترک خوردن گرم (حالت جامد) و ترک خوردن سرد که در حین مراحل اولیه ساخت و یا تعمیر تشکیل می شوند، مورد بحث قرار گرفته است. مکانیزم های اصلی ترک خوردن تشریح شده و روش های بازدارنده وقوع ترک خوردن بیان شده است. شکست های مربوط به خوردگی نیز مورد بررسی قرار گرفته و در رابطه با مفاهیم کلی شکست و خستگی بحث می شود.

 

 

آدرس کوتاه :