تقدیر وزیر محترم علوم از دکتر ابراهیم ابراهیمی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه اراک

تقدیر وزیر محترم علوم از دکتر ابراهیم ابراهیمی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به پاس اقدامات موثر و عملکرد قابل توجه دکتر ابراهیم ابراهیمی عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه اراک و مدیر کل محترم دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی مراتب تشکر و تقدیر خود را از مساعی ارزنده ایشان ابراز نمود.

جهت مشاهده تقدیرنامه وزیر محترم علوم اینجا کلیک نمایید. 

آدرس کوتاه :