نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت حذف ترم بدون احتساب در سنوات

تمدید مهلت حذف ترم بدون احتساب در سنوات

بر اساس رای جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 99/3/24 ، با توجه به در نظر گرفتن شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه درخواست های دانشجویان (کاردانی، کارشناسی، و تحصیلات تکمیلی) مبنی بر حذف نیمسال 982 در بازه 99/3/24 تا 99/3/30 به صورت "حذف نیمسال بدون احتساب  در سنوات تحصیلی" در نظر گرفته شود.


مدیریت امور خدمات آموزشی