تمدید مهلت حذف ترم بدون احتساب در سنوات

تمدید مهلت حذف ترم بدون احتساب در سنوات

بر اساس رای جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 99/3/24 ، با توجه به در نظر گرفتن شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه درخواست های دانشجویان (کاردانی، کارشناسی، و تحصیلات تکمیلی) مبنی بر حذف نیمسال 982 در بازه 99/3/24 تا 99/3/30 به صورت "حذف نیمسال بدون احتساب  در سنوات تحصیلی" در نظر گرفته شود.


مدیریت امور خدمات آموزشی

آدرس کوتاه :