تمدید مهلت حذف نیمسال 991 دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فوری)

تمدید مهلت حذف نیمسال 991 دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فوری)

بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ مهلت تقاضای حذف ترم 991 دانشجویان تحصیلات تکمیلی که صرفا در مرحله پژوهشی هستند از طریق پیشخوان خدمت در سامانه گلستان تا تاریخ 12 دی ماه ساعت 12 شب تمدید شد.

آدرس کوتاه :