تیم های برتر رویداد حل مسئله شرکت برق منطقه ای باختر معرفی شدند.

تیم های برتر رویداد حل مسئله شرکت برق منطقه ای باختر معرفی شدند.اختتامیه رویداد حل مسئله شرکت برق منطقه‌ای باختر با موضوع شیوه پایش سرکابل های فشار قوی جهت پیشگیری از سرکابل زدگی با همکاری دانشگاه اراک برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک این رویداد با همکاری دانشگاه اراک و شرکت منطقه ای برق باختر از ۸ آذر ماه کار خود را آغاز و در نهایت با معرفی سه تیم برتر کار خود را به پایان رساند.
در اختتامیه این رویداد دکتر صفی خانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن اشاره به اهمیت برگزاری این رویدادها  گفت: اگرچه این رویداد، نهالی نو پا است و باید آن را پرورش داد ولی الگوی مناسبی برای حل مسئله یا تسهیل گر معضلات  استان و کشور در حوزه های مختلف خواهد بود.
وی افزود: یقیناً برگزاری این رویداد ها ایراداتی خواهد داشت که از باز خورد آنها برای تجربیات مشابه استفاده خواهد شد.
دکتر صفی خانی به استقبال دانشجویان از این رویداد اشاره کرد و افزود: در مجموع ۵۹ تیم برای شرکت در این رویداد اعلام آمادگی کردند که در نهایت ۱۰ طرح به دبیرخانه این رویداد ارسال شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اراک ادامه داد: پس از داوری طرح های ارسال شده  در نهایت چهار تیم به ارائه نهایی راه پیدا کرد که پس از داوری نهایی آقایان دکتر عسگری، دکتر عباسی و دکتر شیخ السلام به ترتیب به عنوان سه تیم برتر  این رویداد معرفی شدند.

آدرس کوتاه :