تیم های برتر مسابقات دارت المپیاد ششم مشخص شدند.

تیم های برتر مسابقات دارت المپیاد ششم مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در ششمین دوره المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر سراسر کشورو در رشته دارت 23 تیم در 8 گروه 4 تیمی طی دو روز با هم به رقابت پرداختند که در نهایت تیم دانشگاه پیام نور اراک با ترکیب آقایان علیرضا قاسمی ،رضا اکبری و جواد میر محمودی عنوان نخست این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

تیم دانشگاه فرهنگیان یزد در جایگاه دوم قرار گرفت و  تیم های دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی و فرهنگیان کرمانشاه عنوان سوم مشترک را به دست آوردند.