ثبت سومین شرکت دانش بنیان در دانشگاه

ثبت سومین شرکت دانش بنیان در دانشگاه


ثبت سومین شرکت دانش بنیان در دانشگاه شرکت "فناوران ثریای موعود" موفق به اخذ عنوان "دانش بنیان" گردید. پیامبر اکرم (ص): "دانش اگر در ثریا باشد، مردانی از سرزمین پارس بدان دست پیدا خواهند کرد." شرکت "فناوران ثریای موعود" با مدیریت دکتر حامد صفی‌خانی و دکتر معین طاهری از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک، در نشست اخیر کمیته‌ی ارزیابی صلاحیت شرکت‌های

ثبت سومین شرکت دانش بنیان در دانشگاه

ثبت سومین شرکت دانش بنیان در دانشگاه شرکت "فناوران ثریای موعود" موفق به اخذ عنوان "دانش بنیان" گردید. پیامبر اکرم (ص): "دانش اگر در ثریا باشد، مردانی از سرزمین پارس بدان دست پیدا خواهند کرد." شرکت "فناوران ثریای موعود" با مدیریت دکتر حامد صفی‌خانی و دکتر معین طاهری از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک، در نشست اخیر کمیته‌ی ارزیابی صلاحیت شرکت‌های

ثبت سومین شرکت دانش بنیان در دانشگاه

شرکت "فناوران ثریای موعود" موفق به اخذ عنوان "دانش بنیان" گردید.

پیامبر اکرم (ص): "دانش اگر در ثریا باشد، مردانی از سرزمین پارس بدان دست پیدا خواهند کرد."

شرکت "فناوران ثریای موعود" با مدیریت دکتر حامد صفی‌خانی و دکتر معین طاهری از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک، در نشست اخیر کمیته‌ی ارزیابی صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاون علمی فناوری ریاست جمهوری، با طراحی و ساخت محصول "دستگاه حجامت اتوماتیک" در حوزه‌ی دانش "مکاترونیک" در شاخه‌ی "طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته‌ی هیدرولیکی و پنوماتیکی" موفق به دریافت عنوان "دانش بنیان" گردید.

این شرکت با کادری مجرب متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاهی و مهندسان و فناوران عرصه‌ی تولید در سال 1393 تأسیس گشته و در زمینه‌های مختلفی از جمله ایده‌پردازی، کار آفرینی، طراحی، ساخت و مهندسی معکوس تجهیزات مختلف در بخش پزشکی، نفت و گاز، رباتیک و نانورباتیک فعالیت می‌نماید.

شرکت "فناوران ثریای موعود" سومین شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه اراک است که موفق به دریافت فعالیت پژوهشی در این رابطه گردیده است .پیش از این شرکت‌ تکوین آزمایش پارسه با مدیریت دکتر مجتبی ذوالفقاری عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک به عنوان نخستین شرکت دانش‌بنیان‌ و شرکتکیمیاگران انرژی ارک پویا با مدیریت دکتر سید علیرضا مصطفوی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک به عنوان دومین شرکت دانش‌بنیان دانشگاه اراکانتخاب شده‌ بودند.

کد خبر:924-110

19 آذر ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :