اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

ثبت نام اردوی دانشجویی راهیان نور

ثبت نام اردوی دانشجویی راهیان نور

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه؛ اردوی دانشجویی راهیان نور برگزار می گردد.

تاریخ اعزام برادران: 18 اسفند ماه

تاریخ اعزام خواهران: 19 اسفند ماه

مهلت و مکان ثبت نام: تا 14 اسفند ماه در دفاتر بسیج دانشجویی


دانشکده ها

ویدیو ها