ثبت پرنده ابیا برای اولین بار در استان مرکزی توسط عضو هیات علمی دانشگاه اراک

ثبت پرنده ابیا برای اولین بار در استان مرکزی توسط عضو هیات علمی دانشگاه اراک

پرنده ابیا برای اولین بار در دره شرا استان مرکزی توسط دکتر امیر انصاری عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در تاریخ ۲۶/۹/۱۴۰۰ توسط دکتر امیر انصاری عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک پرنده ابیا به ثبت رسید.

نام علمی  این پرنده  Scolopax rusticola و نام انگلیسی آن Woodcock می باشد. ابیا پرنده ای است مهاجر که در ایتالیا زادوولد می کند و همه ساله عده‌ای به منظور شکار از کشور ایتالیا به ایران می آیند  .
دکتر انصاری در تشریح ویژگی های این پرنده اظهار کرد: این پرنده، جنگلی و نسبتا تک زی که به علت همرنگی با برگهای خشک و کم حرکتی تشخیص آن مشکل است. ابیا تنها پرنده ای است که چشمان او قابلیت دید ۳۶۰ درجه را دارد ، زیرکی این پرنده در شکار تحسین همه را بر می انگیزد. همان طور که می دانید کرمهای خاکی در زیر زمین زندگی می کنند و پس از هر باران روی زمین می آیند. ابیا به وسیله ی منقار بلند خود صدایی به وجود می آورد که شبیه صدای برخورد قطره باران بر زمین است به این ترتیب کرمهای خاکی فریب می خورند و با بیرون آمدن از پناهگاه خود ، طعمه ابیا می شوند.

آدرس کوتاه :