جذب محقق پسادکتری با حمایت دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه اراک

جذب محقق پسادکتری با حمایت دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه اراک

«اعضای محترم هیات علمی دانشگاه اراک»

با سلام و آروزی سلامتی

به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی محترم دانشگاه اراک (با مرتبه علمی استاد، دانشیار و استادیار و نیز با وضعیت استخدامی رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی) می رساند که دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اراک از جذب محققین پسادکتری با شرایط زیر حمایت به عمل می آورد:

الف) محقق پسادکتری باید یکی از شرایط ذیل را احراز کند:

1-دانش‌آموخته دوره دکتری از یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۰۰ بر اساس یکی از نظام ارزیابی معتبر باشد.

2-متقاضی، سابقه دوره پسادکتری به مدت حداقل یک سال در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه ۱ تا ۱۰۰ بر اساس یکی از نظام معتبری ارزیابی داشته باشد.

ب)حمایت در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد:

1- اختصاص مبلغ ماهانه 5,300,0000 تومان بطور ناخالص و پس از کسر کلیه کسورات قانونی جهت پرداخت حقوق و مزایا به متقاضی پسادکتری

2- اختصاص مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان عیدی به صورت قطعی و بدون کسر مالیات به متقاضی پسادکتری
3- اختصاص مبلغ تا سقف 30 میلیون تومان به عنوان اعتبار پژوهشی وابسته به پروپوزال محقق (برای پروژه‌های کاربردی و محصول محور، سقف اعتبار قابل پرداخت است)

تبصره ۱: اعتبار پژوهشی باید صرفاً در جهت پیشبرد اهداف پروژه دوره پسادکتری و در زمینه‌هایی از قبیل خرید مواد، قطعات، تجهیزات رایانه‌ای، تجهیزات آزمایشگاهی، هزینه نیروی انسانی، سفرهای مرتبط با انجام پروژه و … با تأیید استاد و موافقت دانشگاه اراک هزینه شود.

تبصره ۲: لوازم خریداری‌شده با استفاده از اعتبار پژوهشی متعلق به دانشگاه اراک خواهد بود.

4- تأمین هزینه بیمه پایه (حرف و مشاغل آزاد) و ارائه بیمه تکمیلی متقاضی و افراد تحت تکفل در تمام مدت قرارداد
5- اختصاص کمک هزینه سفر جهت حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر یا سفر مرتبط با موضوعات پروژه با تأیید دانشگاه اراک به عنوان اعتبار پژوهشی سفر خارجی برای یک بار در سال بر اساس جدول ذیل:

نوع هزینه

مبلغ حمایتی

بلیط پرواز تا ۲ ساعت

۶ میلیون تومان

بلیط پرواز تا ۵ ساعت

۸ میلیون تومان

بلیط پرواز تا ۸ ساعت

۱۰ میلیون تومان

بلیط پرواز بیش از ۸ ساعت

۱۵ میلیون تومان

ساعات پروازی، ساعات اقامت فرودگاهی را شامل نمی‌گردد و صرفاً برای یک مسیر در نظر گرفته می‌شود.

 

6- اختصاص تخفیف 90 درصد تا سقف 5 میلیون تومان جهت استفاده متقاضی از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور(labsnet.ir)

7- برای هر متقاضی در یک سال تمام، ۱ ماه مرخصی استحقاقی در نظر گرفته می‌شود. همچنین ۱ ماه مرخصی جهت انجام فرایند ارزیابی مدارک تحصیلی و شغل‌یابی متقاضی با هماهنگی دانشگاه اراک در نظر گرفته می‌شود

9- مدت زمان قرارداد ۱۲ ماه است و تمدید قرارداد متقاضیان در صورت احراز یکی از شرایط ذیل به مدت حداکثر شش ماه امکان‌پذیر خواهد بود:

الف- ثبت حداقل یک پتنت معتبر بین‌المللی

ب- پذیرش حداقل یک مقاله در یک نشریه معتبر بین‌المللی نشریهQ1 در رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی و برای سایر رشته‌ها پذیرش حداقل دو مقاله در نشریات معتبر بین‌المللی حداقل یک نشریه Q1 مرتبط با موضوع پروژه پسادکتری.

نکات مهم:

عضو هیات علمی متقاضی جذب محقق پسادکتری موظف به معرفی متقاضی به دفتر همکاری های علمی بین المللی است و این دفتر در این خصوص مسئولیتی ندارد.

بدیهی است کلیه درخواست های اعضای محترم هیات علمی باید به تصویب شورای محترم پژوهشی دانشگاه به عنوان سیاستگذار پژوهش در دانشگاه اراک برسد و در صورت موافقت با هر یک از درخواست های حائز شرایط پرداخت توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی و از کانال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرداخت خواهد شد.

اولویت با همکارانی است که درخواست های خود را زودتر تکمیل و اعلام نمایند.

 

آدرس کوتاه :