اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

جشن پیروزی انقلاب در دانشگاه اراک برگزار گردید

جشن پیروزی انقلاب در دانشگاه اراک برگزار گردید

جشن پیروزی انقلاب در دانشگاه اراک برگزار گردید

جشن پیروزی انقلاب با حضور کلیه همکاران و خانواده آنها در سالن فجر دانشگاه اراک برگزار گردید .در این مراسم دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک و...


دانشکده ها

ویدیو ها