جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 در روز سه شنبه مورخ 17 آبانماه 1401 ساعت 13:30 با نام و یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد آغاز و در ادامه خوش آمد­گویی توسط مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر انجام و ضمن ارائه گزارش عملکرد دفتر ستاد جهت آگاهی اساتید مشاور، شرایط مختلف خانوادگی دانشجویان شاهد وایثارگر با ذکر مثال­هایی از دانشجویان در حال تحصیل مورد بررسی قرار گرفت و از تمامی مشاورین تقاضا شد با حداکثر توان در جهت تحقق اهداف ستاد شاهد و ایثارگر تلاش و همکاری لازم را مبذول نمایند. در ادامه در خصوص مسائل آموزشی، موانع و مشکلات تحصیلی پیش روی دانشجویان شاهد و ایثارگر ، راهکارهای ارتقاء آموزشی و پژوهشی این دانشجویان بحث و تبادل نظر گردید و مواردی نیز مورد تصویب قرار گرفت .

آدرس کوتاه :