اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

جلسه تودیع و معارفه سرپرست مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید.

جلسه تودیع و معارفه سرپرست مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید مرکز آموزش عالی محلات با حضور دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک،معاون دانشجویی و فرهنگی ، مدیران و مسئولین نظامی انتظامی شهرستان محلات در مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید .

در این نشست دکتر حسن خلیلی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه اراک بعنوان  سرپرست جدید مرکز آموزش عالی  محلات معرفی گردید و از خدمات دکتر کاظم مطهری تقدیر بعمل آمد.


دانشکده ها

ویدیو ها