جلسه رئیس دانشگاه اراک با دکتر سورنا ستاری در خصوص طرح دانشگاه آینده

جلسه رئیس دانشگاه اراک با دکتر سورنا ستاری در خصوص طرح دانشگاه آینده

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، جلسه ارایه و معرفی طرح دانشگاه آینده روز سه شنبه 27 دی ماه در دانشگاه شریف با حضور دکتر سورنا ستاری، دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه، دکتر شاه منصوری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دکتر مرادی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد. در این نشست طرح دانشگاه آینده که توسط دانشگاه اراک تهیه شده است، ارائه گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه آقای دکتر ستاری، اجرای مشترک این طرح در دانشگاه اراک و دانشگاه شریف را پیشنهاد داده و خاطر نشان کرد اجرای موفق طرح دانشگاه آینده می تواند باعث تحول در نظام آموزش عالی کشور شود.

آدرس کوتاه :