جلسه رئیس دانشگاه اراک با وزیر آموزش و پرورش در خصوص دانشگاه آینده

جلسه رئیس دانشگاه اراک با وزیر آموزش و پرورش در خصوص دانشگاه آینده

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، جلسه ارایه و معرفی طرح دانشگاه آینده روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه در وزارت آموزش و پرورش با حضور دکتر نوری وزیر آموزش و پرورش، دکتر الماسی قائم مقام وزیر، دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک، دکتر شاه منصوری معاون آموزشی دانشگاه و دکتر رحیم مرادی سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد.
در این نشست طرح دانشگاه آینده که توسط دانشگاه اراک تهیه شده است، ارائه گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در این جلسه مصوب شد طرح دانشگاه آینده در ستاد تحول آموزش و پرورش ارایه گردیده و این طرح بصورت پایلوت در برخی از مدارس اجرا شود.