جلسه مشترک اعضای هیات رییسه دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی اراک

جلسه مشترک اعضای هیات رییسه دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ جلسه مشترک هیات رئیسه دو دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی اراک در روز دوشنبه 30 خرداد در دانشگاه اراک برگزار گردید.

در این نشست اعضای حاضر برهمگرایی و هم افزایی این دو دانشگاه تکلیف نموده و زمینه های همکاری مشترک در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی مورد بررسی قرار دادند.

در پایان مقرر شد این جلسات مشترک به صورت دوره ای و با دستور جلسه مشخص استمرار یابد.