جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی با موضوع بررسی تغییرات اساسی آیین نامه ارتقا و راهکارهای بهبود رنکینگ دانشگاه

جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی با موضوع بررسی تغییرات اساسی آیین نامه ارتقا و راهکارهای بهبود رنکینگ دانشگاه

جلسه هم اندیشی بین اعضای هیات علمی دانشگاه اراک با موضوع بررسی تغییرات و جهت گیری جدید آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی و راهکارهای بهبود رنکینگ دانشگاه اراک با حضور اعضای محترم علمی گروه ها و دانشکده های مختلف در روز دوشنبه ۴ دی ماه برگزار گردید.

آدرس کوتاه :